Ekologisk mat och vegetariskt

Ekologisk mat är gjord på råvaror som kommer från odlingar som är certifierade enligt vissa regler, bland annat får inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel användas. Den vanligaste märkningen för ekologisk mat i Sverige idag är KRAV. Ekologisk mat ökar ständigt i Sverige, då svenskarna blir alltmer medvetna om matens betydelse för vår hälsa och för miljön.

Ekologisk tygkasse till maten

Ekologisk mat ska givetvis bäras i ekologiska tygkassar. Att välja ekologisk mat innebär att välja naturen – ett aktivt val som får bäst effekt om det görs i alla led. Slopa plasten och använd en ekologisk tygkasse för att bära hem dina matvaror. Allt fler börjar inse fördelarna med att använda en ekologisk tygkasse – även företag vill hjälpa sina kunder och anställda att göra miljövänliga och ekologiska val. Ha för vana att alltid ha med dig en när du ska iväg, eller om du ska göra ärenden – du kommer snabbt märka att det blir en av dina flitigast använda prylar. En ekologisk tygkasse håller en lång livslängd och är tillverkade på ett sätt som är snällt mot miljön. Om du väljer att handla med en tygkasse – välj alltid en ekologisk.

Ekologiskt kött

Något man kan se med ekologiskt producerat kött är att det ofta är gråare i färgen. Det beror på att man inte har använt rött färgmedel, vilket används i konventionell produktion för att få den färg som vi är vana att se hos kött i affären idag. Den gråare färgen är med andra ord en kvalitetsstämpel! Ekologisk producerat kött innehåller inte heller de stora mängder av antibiotika, hormoner och andra tillsatser som konventionellt kött gör, som även de har negativa konsekvenser för människors och andra djurs hälsa. Djuren på ekologiska gårdar har det också bättre, i och med att de får gå ute och leva mer naturliga liv och slipper vara instängda året runt som de ofta är på konventionella gårdar.

Påverkan på miljön

Ekologisk odling har mindre klimatpåverkan på grund av att konstgödsel inte används, vilket minskar användningen av fossila bränslen då dessa används i stora mängder för att producera konstgödsel. Forskning har visat att ekologisk odling gör att jorden blir bördigare och mer välmående. Att ta väl hand om våra jordar är viktigt för att vi ska ha ett hållbart jordbruk och samhälle. En stor fördel med ekologisk mat är att kemiska bekämpningsmedel inte används. Dessa gifter har en lång rad negativa effekter på omvärlden, bland annat så påverkar det djur och växtlivet på många sätt då gifterna sprider sig från åkrarna ut i resten av världen. Det hamnar i all natur, i haven och även i maten vi äter vilket innebär att gifterna även direkt påverkar människors hälsa negativt. Bekämpningsmedel är dyrt att rena vatten från, och stora summor läggs varje år på att rena vårt dricksvatten. FNs generalsekreterare gjorde nyligen uttalandet att ”business as usual is not an option” angående hur jordbruk sköts idag och framhöll vikten av att satsa på hållbart jordbruk.

Kost och hälsa

Kosten har stor betydelse för vår hälsa, och på senare år har medvetenheten ökat i samhället kring vikten av en bra kost för att hålla sig frisk och förebygga sjukdomar. Trots detta så ökar övervikten runt om i världen. En anledning till detta är att vi äter så mycket socker, 4 av 10 svenskar äter mer socker än vad de borde, och i snitt äter varje svensk 15 kilo godis per år. Enligt WHO, World Health Organization, bör inte mer än 10 % av kalorierna kommer från socker, för då är det svårt att få i sig alla näringsämnen som man behöver utan att gå upp i vikt. Det är viktigt att ha en balanserad kost, och bland annat att inte äta för mycket kött. Enligt Livsmedelsverket bör vi äta max 500 gram kött i veckan för att bland annat minska risken för cancer, en mängd som är mindre än vad vi svenskar generellt äter idag. Ett tips från Livsmedelsverkets hemsida är att t.ex. äta kött endast fyra dagar i veckan och vegetariskt de övriga. Särskilt charkprodukter som t.ex. rökt kött, korv, kassler, leverpastej och blodpudding är dåligt i för stor mängd och kan öka risken för hjärt– och kärlsjukdomar. För att få i sig alla vitaminer och nyttiga ämnen som vi behöver är det bra att inkludera superfoods i sin kost!

Var klimatsmart på jobbet

Allt fler arbetsplatser vill minska sitt klimatavtryck. Kolla in tips för en bra källsortering på kontoret. Det finns flera fördelar med återvinning på kontoret och allt fler anställda engagerar sig i hållbarhetsfrågor.