Källsortering - Kontor

På senare år har medvetenheten och viljan att vara klimatsmart ökat kraftigt, vilket också visar sig på arbetsplatser runtom i landet. Idag har över hälften av befolkningen klimatångest och viljan att göra rätt ökar.

Källsortering på kontor har skjutit i höjden och det är numera standard att varje kontor har återvinningskärl och enkel källsortering-information för att underlätta för medarbetarna att göra rätt. Källsortering går ut på att slänga rätt sak på rätt plats och här kan du läsa mer om hur du kan få medarbetarna att göra just detta.

4 steg för bra källsortering (kontor)

Även om dina kollegor vill göra rätt gäller det att er källsorteringen på kontor kännetecknas av vissa grundprinciper.

Steg 1: Tydlighet

Alla återvinningskärl ska vara märkta med tydlig information om vad som får slängas i kärlet. Att informera om vad som ska slängas på locket är en bra idé jämfört med att sätta lappen i midjehöjd och nedåt. Ha alla återvinningskärl på samma ställe, vilket också inkluderar kärl för farligt avfall. Det ska vara svårt att göra fel - och enklare att göra rätt. För att uppnå ordning och reda gäller det att vara övertydlig. Inte ens stressade arbetskamrater ska kunnda misstolka hur återvinningen ska gå till. 

 

2. Rullande schema

Ha ett rullande schema på arbetsplatsen för att säkerställa att en person har ansvar för återvinningen varje vecka. På så sätt fångar ni upp om ett kärl fyllts upp och behöver bytas. Är det ofta fullt i kärlen ökar risken att medarbetarnas återvinningsvanor ändras till det sämre.

 

3. Inspireras av andras källsortering på kontor

Alla arbetsplatser står inför samma utmaning: att återvinna så mycket det bara går. När du besöker andra kontor är det ett utmärkt tillfälle att inspireras av tydliga och enkla källsorteringslösningar och implementera det på ert kontor. Hör också runt med bekanta om hur de gör med källsortering och återvinning. Kanske har de en smidig lösning som funkar perfekt – då är det bara att kopiera den.

 

4. Kunskap

De som har mest kunskap om återvinning är de personer som återvinner mest, slår återvinningsbarometern fast. Ta inte för givet att alla medarbetare förstår vikten av återvinning då det ser olika ut i olika kulturer. Ha som vana att introducera ny personal om hur de ska återvinna. Sverige är i världstopp vad gäller återvinning men förståelsen måste finnas att det inte ser likadant ut i alla länder. Säkerställ att alla medarbetare är med på det gröna tänket med hjälp genomtänkt (och påminnande) information och upplärning.

 

Återvinning - Företag gör skillnad

En välfungerande källsortering och sopsortering på arbetsplatsen gör mycket för miljön. En bra återvinning sparar:

  • Energi
  • Pengar
  • Naturresurser


Varför är återvinning bra?

Miljövinsten från återvinning är stor. Men hur stor är vinsten egentligen? Älsvbyns Energi har satt ihop exempel på hur mycket energi som sparas vid materialåtervinning. Där kan du exempelvis läsa att:

  • En återvunnen konservburk sparar energi som räcker till 7 timmars tv-tittande
  • 38 koppar kaffe kan kokas på en enda återvunnen dagstidning

 

Minska din klimatpåverkan på jobbet

Källsortering på arbetsplatsen är en viktig del för att minska sin klimatpåverkan. Men vad kan du som privatperson göra för att uppnå ett klimatsmart arbetsliv? Läs om 14 tips som minskar dina utsläpp i vardagen.